Traanbuizen

Traanafvoer is een complex proces. Bij de maltezer komen de tranen via 2 traanpunten (dit zijn spleetvormige openingen die gelegen zijn juist achter de bovenste en onderste ooglidrand) terecht in 2 kleine kanaaltjes (canaliculi). Deze monden op hun beurt uit in een groter kanaal (nasolacrimaal kanaal) dat eindigt t.h.v. het neusgat (neuspunt).

Door een kleurstof (fluoresceïne) aan te brengen op de oogbol kan getest worden of de traanafvoerweg normaal doorgankelijk is. In dat geval is de kleurstof na enkele minuten zichtbaar aan de neusgaten.

Verschijnt er geen kleurstof dan is het mogelijk dat er een probleem is t.h.v. de traanpunten. Deze punten kunnen volledig afgesloten zijn door een vliesje, dan spreekt men van niet-geperforeerde punten.

Ook is het mogelijk dat de punten te klein zijn, dan gebruikt men de term micro-punten. Bij deze honden zien we dan vaak bruine traanstrepen tussen de binnenste ooghoek en de richting van het neusgat.

Naast onvoldoende afvoer van tranen zijn er nog andere mogelijke oorzaken van tranende ogen: het verstopt zijn van een ander deel van de afvoerweg door een vreemd voorwerp zoals een grasaar, of door vb. een gezwel uitgaande van de neusholte komt voor. Overproductie van tranen komt ook voor, vb. door irritatie van haren die tegen de oogbol wrijven, door entropion (omkrullende oogleden). In deze gevallen 

wordt het probleem verholpen door het verwijderen van deze haren of door het uitvoeren van een chirurgieVooral afwijkingen aan de onderste traanpunten veroorzaken tranende ogen.De behandeling bestaat uit het openen of vergroten van deze punten onder volledige verdoving. Erna gebruikt men een tiental dagen een oogzalf met een antibioticum en corticoïd erin om vergroeiingen te voorkomen.

Een onderzoek bij de dierenarts is noodzakelijk om te kunnen besluiten of er iets kan gedaan worden aan tranende ogen.

 

Comments are closed.